Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2015

19.01.2015

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska – Miętne – Stary Puznów w km 4+420 ÷ 9+800

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowe specyfikacje

PB i PW

Warunki umowy

Odpowiedzi na zapytania 1

Odpowiedzi na zapytania 2

Odpowiedzi na zapytania 3

Odpowiedzi na zapytania 4

Odpowiedzi na zapytania 5

ZMIANA SIWZ

Załączniki do zmiany SIWZ

Odpowiedzi na zapytania 6

ZMIANA SIWZ 2

Załączniki do zmiany SIWZ 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

2.Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu garwolińskiego z podziałem na zadania;

Zadanie I - Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU -RC (K1 – 65)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowe specyfikacje

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 29+555 ÷ 30+785

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST i projekt budowlany

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 14+027 ÷ 15+017 i w km 19+370 ÷ 19+770

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

5. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

6. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia) – gr. woj. – Mościska – Wola Życka – Kozice – Trojanów w km 5+193 ÷ 5+203,6 w m. Wola Życka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST i projekt budowlany

Warunki umowy

Zmiana SIWZ, ogłoszenia, pytania i odpowiedzi

Dodane dokumenty

Projekt czasowej organizacji ruchu

Unieważnienie postępowania

 

7. Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie: ilość zadań IV

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

8. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 28+238 ÷29+438 str. P

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 12+837 ÷ 13+022 i w km 15+017 ÷ 15+132

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331W Głosków – Unin – Reducin w km 2+336,5 ÷ 2+500

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

11. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1343W Gończyce – Chotynia – Wólka Ostrożeńska – Piastów w km 7+824 ÷ 8+474

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia) – gr. woj. – Mościska – Wola Życka – Kozice – Trojanów w km 5+193 ÷ 5+203,6 w m. Wola Życka

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja projektowa cz. 1

Dokumentacja projektowa cz. 2

Warunki umowy

Pytania i odpowiedzi do WO.242.12.2015

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

13. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska – Miętne – Stary Puznów w km 6+294 ÷ 9+800 str. P

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SST

Warunki umowy

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

14. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Odpowiedzi na zapytanie

Ogłoszenie o wyborze oferty

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny w km 7+850 ÷ 8+200

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

BIP ePuap