Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2016

22.02.2016

1. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu garwolińskiego z podziałem na zadania;

Zadanie I - Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C 65 B3 PU -RC (K1 – 65)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST Remonty

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek w km 1+900 ÷ 2+800

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1352W Kobylnica – Wróble – do drogi 801 w km 1+200 ÷ 1+550

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

4. Remont drogi powiatowej Nr 1360W Trojanów – Piotrówek – Podebłocie na odcinku od km 1+650 do km 6+130 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 2+900 do km 6+130 oraz 6 zjazdami publicznymi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234W Oleksiaka – Iwowe – Laliny – Chromin w km 2+692 ÷ 3+330 i km 6+432 ÷ 6+915

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn w km 13+060 ÷ 14+525 (0+000 ÷ 1+465)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki) – Kłoczew – gr. woj. – Żelechów w km 19+871 ÷ 21+011 i km 21+166 ÷ 21+548

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny w km 8+200 ÷ 10+176

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta – Oziemkówka w km 1+780 ÷ 2+110 i w km 2+750 ÷ 2+990

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356W Sobolew – Godzisz – Wola Życka – Podebłocie w km 8+989 ÷ 9+429

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów – Babice – Kłoczew w km 3+600 ÷ 3+850

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr1325W Garwolin Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice w km 17+490 ÷ 17+645 i km 17+970 ÷ 18+250

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST 1325W

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W Wola Celejowska (od drogi nr 801) – Skurcza (droga nr 801) w km 1+980 ÷ 3+302

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów w km 0+182,5 ÷ 1+150

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 2016

 SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa – do drogi nr 801 w km 8+772 ÷ 8+891 i km 19+237 ÷ 19+476

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

16. Przebudowa mostu JNI 1001830 w ciągu drogi powiatowej nr 1332W Wilchta – Oziemkówka w km 1+761 przez rz. Borowianke wraz z dojazdami

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt budowlany

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

17. Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie: ilość zadań IV

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344W Chęciny – Górzno w km 0+000 ÷ 3+368

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234W Oleksianka – Iwowe – Laliny – Chromin w km 3+680 ÷ 4+580

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek w km 2+800 ÷ 3+230

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323W Rębków – Izdebnik – Krzywda – Uścieniec w km 6+440 ÷ 8+430

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

22. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów   w km 9+850 ÷ 10+210 (Etap I)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST 

Warunki umowy.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia) – gr. woj. – Mościska – Wola Życka – Kozice – Trojanów w km 5+026 ÷ 6+459 i w km 6+627 ÷ 6+994

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

24. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Górzno Kolonia gmina Górzno w ciągu drogi powiatowej nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów w km 7+753 – 7+923

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Projekt

Warunki umowy.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

25. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami w km 1+923 ÷ 2+153

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta – Oziemkówka w km 1+270 ÷ 1+420 (dojazd do obiektu inżynierskiego JNI 1001830)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

27. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny w km 11+757 ÷ 12+117

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

28. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie – Służba Drogowo-Mostowa w Garwolinie, Służba Drogowa

w Trojanowie i Służba Drogowa w Maciejowicach o łącznej długości  528,252 km w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: Ilość zadań;  XV

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzory umów

Pozostałe dokumenty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty i unieważnienie postępowania na zad 1 i 13

Udzielenie zamówienia

 

29. Remont drogi powiatowej nr 1351W Antoniówka – Podstolice dz. ewid. nr 99 w miejscowości Podstolice i dz. ewid. nr 151 w miejscowości Antoniówka Świerżowska na odcinku od km 2+350 do km 3+400 o dł. 1,05 km

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

30. Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

31. Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie – Służba Drogowo-Mostowa w Garwolinie, Służba Drogowa w Trojanowie i Służba Drogowa w Maciejowicach o łącznej długości  173,340 km w sezonie zimowym 2016/2017 i w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: Ilość zadań;  IV

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzory umów zima

Pozostałe dokumenty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty i unieważnienie postępowania na zad 4

Udzielenie zamówienia

 

 

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

(25) 682-22-15
BIP ePuap