Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2017

18.01.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 – 19.01.2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 – aktualizacja 14.02.2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 – aktualizacja 16.03.2017r.

 

1. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu garwolińskiego z podziałem na zadania:

Zadanie I - Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  C 65 B3 PU -RC (K1 – 65)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty i unieważnienie postępowania

Udzielenie zamówienia

 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1359W Trojanów – Korytnica w km 0+000 ÷ 0+460 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów na odcinkach: od km 21+847 do km 22+287, od km 26+054 do km 27+053 i od km 27+234 do km 28+054 w m. Zwola Poduchowna, Gózdek, Żelechów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

4. Remont drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów dz. ewid. nr 882 w m. Górzno, dz. ewid. nr 166 w m. Samorządki Kolonia  i dz. ewid. nr 444 w m. Samorządki na odcinku od km 10+210 do km 14+073 o dł. 3863 mb.

Ogłoszenie o zamówieniu 4 2017

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

5. Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W Wola Celejowska (od drogi nr 801) – Skurcza (droga nr 801) w km 3+302 ÷ 3+790 str. P i km 3+464 ÷ 3+790 str. L

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364 W Anielów – Stefanów w km 1+550 ÷ 2+650 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice w km 11+125 ÷ 11+540 nawierzchnia i w km 11+540 ÷ 11+695 str. L chodnik

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1324 W Budel – Izdebno w km 0+610 ÷ 2+080 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

UWAGA !!! zmiana SIWZ i terminu otwarcia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny w km 10+176 ÷ 10+550 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

11.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami na odcinku od km 0+000 do km 1+811,74 w m. Wola Rębkowska

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Warunki umowy

Projekt budowlany

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

12. Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie:  ilość zadań IV

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314 W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 11+585 ÷ 13+535 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 2017 -droga powiatowa nr 2246W

Projekt 1

SOR

Warunki umowy.

Uwaga pytania do SIWZ

Uwaga zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W  Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn w km 1+382 – 2+381

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

16. Przebudowa ciągu pieszego i skrzyżowania z ul. Szkolną w ciągu drogi powiatowej Nr 1333W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny w km 0+210 ÷ 0+550 str. P i km 0+546 ÷ 0+900 str. L

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Unieważnienie postępowania

 

17. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1351W Antoniówka – Podstolice dz. ewid. Nr 97 w miejscowości Podstolice wraz z dojazdami w km 3+450

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt

SIWZ

Warunki umowy.

Unieważnienie postępowania

 

18. Przebudowa ciągu pieszego i skrzyżowania z ul. Szkolną w ciągu drogi powiatowej Nr 1333W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny w km 0+210 ÷ 0+550 str. P i km 0+546 ÷ 0+900 str. L

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

19. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1351W Antoniówka – Podstolice dz. ewid. Nr 97 w miejscowości Podstolice wraz z dojazdami w km 3+450 – Negocjacje bez ogłoszenia

Projekt

SIWZ

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

20. Remont drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów dz. ewid. nr 467 w m. Piastów, dz. ewid. nr 545 w m. Nowy Goniwilk  i dz. ewid. nr 63 w m. Wola Żelechowska na odcinku od km 14+073 do km 15+823; od km 16+023 do km 17+293 i od km 17+885 do km 18+965  o dł. 4100 mb

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

21. Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 2017

Zima 2018

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

25 682 22 15
BIP ePuap