Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2018

17.01.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

 

1. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu garwolińskiego z podziałem na zadania:

Zadanie I - Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  C 65 B3 PU -RC (K1 – 65)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie wyników i unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344W Chęciny – Górzno w km 0+000 ÷ 3+368

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339W Górzno – Brzegi – Miastków Kościelny w km 0+000 ÷ 0+225 i w km 4+580 ÷ 5+080

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339W Górzno – Brzegi – Miastków Kościelny w km 6+105 ÷ 6+790

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Udzielenie zamówienia

 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice na odcinku od km  0+000 do km 0+805 w m. Garwolin ul. Polna

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – Krupa – do drogi nr 801 na odcinku od km 8+941 do km 13+441 w m. Łaskarzew (ul. Wolska ), 

Wola Łaskarzewska

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki w połączeniu z drogą powiatową Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805  

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

8.  Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1333W Borowie – Wola Miastkowska – Miastków Kościelny w km 0+900 ÷ 1+400 str. L

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska w km 10+913 ÷ 11+013

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350W Maciejowice – Przewóz – Antoniówka w km 0+105 ÷ 0+535 i km 2+544 ÷ 3+044

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

11. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  C 65 B3 PU -RC (K1 – 65)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354W ( Paprotnia ) – gr. woj. – Mościska – Wola Życka – Kozice – Trojanów w km 3+353 ÷ 4+173

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 6+427 ÷ 7+426

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

14. Pobocze utwardzone z oświetlonym przejściem dla pieszych w m. Zwola przy drodze powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów str. L od km 19+181 do km 19+295 i str. P od km 19+290 do km 19+364

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik (ul. Wyszyńskiego) m. Garwolin

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew w km 11+150 ÷ 11+475 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372W ul. Mazowiecka (Garwolin)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315W Jaźwiny – Augustówka w km 0+990 ÷ 1+590

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W Wola Celejowska ( od drogi nr 801 ) – Skurcza ( droga nr 801 ) w km 1+916÷ 1+978 str. P, w km 2+700 ÷ 2+954 str. P, w km 3+155 ÷ 3+207 str. P i w km 3+640 ÷ 3+785 str. L

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

20. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1312W Żelazna – Kalonka – Starogród w km 1+903 ÷ 2+290 str. L

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska w km 5+010 ÷ 5+695

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Zmiana SIWZ

ZMIANA SIWZ 2

ZMIANA SIWZ 3

Informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

22. Pobocze utwardzone przy drodze powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów od km 11+717 do km 13+117 str. P

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

23. Remont drogi powiatowej nr 1340W Przykory – Miastków Kościelny dz. ewid. nr 907/2 w m. Zgórze na odcinku od km 4+920 do km 6+057 o długości 1137 mb

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

24. Remont drogi powiatowej Nr 1363W od drogi nr 17 – Mroków – Stare Zadybie dz. ewid. nr 304/4 i 606/8 w m. Mroków na odcinku od km 3+415 do km 4+140 o długości 725 mb

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

25. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska w km 5+695 ÷ 6+694

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347W Sobolew – Kownacica – Gończyce od km 5+849 do km 6+227

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

27. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn od km 9+982 do km 10+167 i od km 10+378 do km 10+748

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

28. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1367W Babice – Stare Zadybie od km 0+000 do km 0+225

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

29. Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie:  ilość zadań IV

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

30. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska w km 5+695 ÷ 6+330

Ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

31. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1312W Żelazna – Kalonka – Starogród w km 1+635 ÷ 1+863 str. L

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

32. Remont drogi powiatowej Nr 1368W przez wieś Budy Uśniackie w km 1+057 ÷ 1+525

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

33. Remont drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami na odcinku Wola Rębkowska – Krystyna od km 2+453 do km 2+932

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja  z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

34. Remont ciągu komunikacyjnego w m. Stefanów – droga powiatowa nr 1365W Żelechów – Mroków dz. ewid. nr 447 od km 5+505 do km 6+265 o długości 760 mb oraz droga powiatowa nr 1364W  Anielów – Stefanów dz. ewid. nr 98/2 od km 4+969 do km 5+219 o długości 250 mb

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

35. Remont drogi powiatowej Nr 1315W Jaźwiny – Augustówka w km na odcinku od km 0+990 ÷ do km 1+590 o długości 0,600 km

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

36. Remont drogi powiatowej Nr 1317W Parysów – Gózd – Borowie na odcinku od km 0+326 do km 1+983 o długości 1,657 km

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

37. Remont drogi powiatowej nr 1313W od drogi nr 36268 (Stara Wieś – Parysów) – Wola Starogrodzka – Puznówka na odcinku od km 5+146 do km 7+982 – I etap

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

38. Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2018/2019 i w sezonie zimowym 2019/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzory umów 

Pozostałe dokumenty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

39. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska w km 6+694 ÷ 7+019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia

Unieważnienie postępowania

 

40. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350W Maciejowice – Przewóz – Antoniówka w km 3+044 ÷ 3+384

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

41. Remont drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn w km 2+340 ÷ 2+755

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

42. Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2018/2019 i w sezonie zimowym 2019/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

ZIMA

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

25 682 22 15
BIP ePuap