Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2019

03.01.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w roku 2019

 

1. Przebudowę dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie I – Przebudowa drogi Nr 1348W, Zadanie II – Przebudowa drogi Nr 1301W, Zadanie III – Przebudowa drogi Nr 1328W, Zadanie IV – Przebudowa drogi Nr 1329W, Zadanie V – Przebudowa drogi Nr 1354W

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

2. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu garwolińskiego z podziałem na zadania:

Zadanie I - Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej  C 65 B3 PU -RC (K1 – 65)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

3. Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie I – Przebudowa drogi Nr 1342W, Zadanie II – Przebudowa drogi Nr 1308W, Zadanie III – Przebudowa drogi Nr 1326W

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

4. Zadanie I – Remont drogi powiatowej nr 1313W od drogi nr 36268 ( Stara Wieś – Parysów ) – Wola Starogrodzka – Puznówka na odcinku od km 6+084 do km 7+982 – ETAP II  Zadanie II – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313W od drogi nr 36268 (Stara Wieś – Parysów) – Wola Starogrodzka – Puznówka w km 0+000 ÷ 0+750

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342W droga przez wieś Piastów w km 1+267 ÷ 1+797

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

 

6.  Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360W Trojanów – Piotrówek – Podebłocie – gr. woj. dz. ewid. nr 1170 w m. Trojanów w km 2+230

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja

Warunki umowy

Wyjaśnienia SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienia SIWZ 2

ZMIANA SIWZ 2

Dokumenty do zmiany SIWZ

Wyjaśnienia SIWZ 3

SIWZ (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313W od drogi nr 36268 (Stara Wieś – Parysów) – Wola Starogrodzka – Puznówka gm. Parysów – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda – Jamielne – Iwowe gm. Borowie – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

9. Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie:  ilość zadań IV

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

10. Przebudowa mostu Nr JNI 1001825 w ciągu drogi Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 10+049,5 do km 10+078,5 w m. Oziemkówka wraz z dojazdami

Dokumentacja

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów  w km 0+520 ÷3+035

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

 

12.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów – Etap II – dojazdy do mostu Nr JNI 1001825

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta – Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SST

Warunki umowy

Zmiana SIWZ

SST – Chudy beton

SST – Ściek z elementów prefabrykowanych

Wyjaśnienia SIWZ

Zmiana SIWZ II.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 25+467 ÷ 26+054, w km 27+053 ÷ 27+234

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Zmiana SIWZ

Wyjaśnienia SIWZ (SST i rysunki)

Wyjaśnienia SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

15.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta – Oziemkówka w km 0+010 ÷4+410

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Wyjaśnienia SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

16. Remont drogi powiatowej Nr 1331W Głosków – Unin – Reducin na odcinkach od km 0+550 do km 1+626, od km 1+917 do km 2+299, od km 2+395 do km 2+713 o łącznej długości 1,776 km

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

25 682 22 15
BIP ePuap