Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2020

02.01.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w roku 2020 – 18.01.2020

 

1. Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:

Zadanie I – Przebudowa drogi Nr 1329W

Zadanie II – Przebudowa drogi Nr 1330W

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

informacja z otwarcia dr. 1329W, 1330W

Ogłoszenie o wyborze oferty i odrzucenie oferty

Udzielenie zamówienia

 

2.  Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:

Zadanie I – Przebudowa drogi Nr 1330W (Gmina Żelechów);

Zadanie II – Przebudowa drogi Nr 1322W (Gmina Garwolin)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Wyjaśnienia treści SIWZ

informacja z otwarcia 1330W, 1322W.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

3. Wykonanie remontów na drogach powiatowych powiatu garwolińskiego z podziałem na zadania:

Zadanie I – Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Zadanie II – Remont nawierzchni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy.

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

4.  Zadanie I –  Remont drogi powiatowej Nr 1327W Ruda Talubska – Kobyla Wola – do drogi Nr 17 (Gmina Łaskarzew),

Zadanie II – Remont drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew (Gmina Łaskarzew, Gmina Maciejowice),

Zadanie III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1331W Głosków – Unin – Reducin gm. Górzno

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SST

Warunki umowy.

Wyjaśnienia SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

 

5. Zadanie I – Remont drogi powiatowej Nr 1347W Sobolew – Kownacica – Gończyce (Gmina Sobolew)

Zadanie II – Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska – Bród (Gmina Żelechów)

Zadanie III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz – Kraski – Podstolice – Podoblin  (Gmina Maciejowice)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o odrzuceniu oferty

Udzielenie zamówienia

 

6 . Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie:

ZADANIE Nr I  – tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Garwolinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie 08 – 400 Garwolin,
ul. Mazowiecka 26
.

ZADANIE Nr II – tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego
w siedzibie Służby Drogowej w Trojanowie.

ZADANIE Nr III – tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego
w siedzibie Służby Drogowo – Mostowej w Maciejowicach.

ZADANIE Nr IV – dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej

w Trojanowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik – Wilkowyja – Żabieniec (Gmina Garwolin) – ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SST

Warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

 

8. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad jej przygotowaniem dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”
Ogłoszenie o zamówieniu – 2020-OJS172-415323-pl

JEDZ

SIWZ – IDW.

Dokumentacja

Wyjaśnienia treści SIWZ

NOWY TER dla budowy mostu Garwolin_rew06 (2)

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Zmiana SIWZ

NOWY TER – 02.10.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Zmiana SIWZ 2

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o odrzuceniu oferty

Unieważnienie postępowania -część 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

Informacja o wykluczeniu wykonawcy

2021-OJS021-050558-pl – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

9. Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2020/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

dokumentacja przetargowa

Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

10. Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

SST

Warunki umowy.

Wyjaśnienia treści SIWZ

SIWZ – wersja edytowalna

Zmiana SIWZ

Dodane SST – sst_carbophalt_g_2016.11 – Mazowiecka

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o odrzuceniu oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

25 682 22 15
BIP ePuap