Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2021

05.01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 15.01.2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 31.03.2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 24.05.2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 11.06.2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 29.06.2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 06.07.2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 06.08.2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 13.10.2021r.

 

 

1. Część 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W, Część 2Remont drogi powiatowej Nr 1334W, Część 3 - Remont drogi powiatowej Nr 1336W, Część 4 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

FORMULARZ OFERTY

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

2021_BZP 00016879_01 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SWZ

12.03.2021r. Załącznik Nr 1 do SWZ cz. 2 KOSZTORYS OFERTOWY Nr 1334W

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty wo.242.1.2021

Informacja o odrzuceniu oferty część 1 wo.242.1.2021

Informacja o odrzuceniu oferty część 2 wo.242.1.2021

Informacja o odrzuceniu oferty część 3 wo.242.1.2021

Informacja o odrzuceniu oferty część 4 wo.242.1.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08d9139d-ad8b-9b8c-2771-a50001ef3836(3)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – 08d9620f-8ec4-a8ca-8a7e-a200015190c8(2)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – 08d96081-c1f4-0855-8a7e-a20001517c08(2)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – 08d972bc-f3e6-27d0-053b-190001fd85a5(2)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – 08d992cc-c323-d8ca-3743-fe00016fd33c(1)

 

2. Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert WO.242.2.2021

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d92014-0a97-953f-a8e8-090001e802bb(1)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

3. Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu 08d91e9e-8269-c02b-9420-ae0001734657(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Załącznik nr 2 do SWZ część 1

Załącznik nr 2 do SWZ część 2

Załącznik nr 2 do SWZ część 3

Załącznik nr 2 do SWZ część 4

Dokumenty zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o wyniku postepowania 08d94765-7fd4-f9d8-d605-890001e1c20d(2)

 

4. Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny – Jagodne – Prawda na odcinku Zabruzdy- Kruszówka (Gmina Miastków Kościelny)

Ogłoszenie o zamówieniu 08d92ca4-2a24-d80f-d470-d800014ab54f(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania -08d95d80-0b74-191d-f833-a20001ad0830(1)

 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W na terenie gmin: Łaskarzew i Wilga

Ogłoszenie o zamówieniu 08d93ad4-eb58-9529-ee59-46000164836e(4)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021_BZP 00200352_01

 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew) – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

)głoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d972a6-d363-2d64-053b-190001fd8215(1)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 08d992d6-c55c-5e60-3743-fe00016fd460(1)

 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484÷5+998

Ogłoszenie o zamówieniu 08d94836-2bad-1b86-8fa9-13000154bdcb(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Treść zapytań z wyjaśnieniami

Wyjaśnienia do SWZ.

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie dr. 1314W.

 

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Garwolinie na ul. Targowej na drodze nr 1374W

Ogłoszenie o zamówieniu – 08d95d57-afd1-2567-f833-a20001ad0199(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty 8.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08d98988-a1e7-8a2c-9ca0-230001c08c3e(1)

Ogloszenie o wykonaniu umowy -08d9be11-2936-3d72-6d59-a800017f2b23(2)

 

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów – Stare Podole – Wicie – Podole Nowe w km 7+379 ÷ 9+269

Ogłoszenie o zamówieniu – 08d95e28-eedf-4411-f833-a20001ad0dff(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty 9.2021

Ogłoszenie o wyniku postepowania 08d98a35-8ba0-903b-9ca0-230001c094c4(1)

 

10. Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2021/2022

Ogłoszenie o zamówieniu 08d97bfc-dea3-2cb4-fe7c-080001c74a71(3)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Formularz oferty część 1 zał nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 2 zał nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 3 zał nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 4 zał nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 5 zał nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 6 zał. nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 7 zał. nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 8 zał. nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 9 zał. nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 10 zał. nr 2 do SWZ

Formularz oferty część 11 zał. nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08d9a5b0-24b7-1aec-54af-a80001363779(2)

 

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W – etap I (Gmina Wilga)

Ogłoszenie o zamówieniu 08d98e0e-87d7-d716-e500-ea0001418814(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08d9b57c-86ed-6329-c8de-110001afac23(1)

Ogłoszeenie o wykonaniu umowy – 08d9c474-9890-c6f0-efcb-9900015b538d(1)

 

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)

Ogłoszenie o zamówieniu – 08d98eda-cec4-1366-e500-ea0001419b09(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08d9b55f-1c45-085d-6d59-a800017ef39d(1)

 

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik w km 1+590 – 2+970

Ogłoszenie o zamówieniu – 08d9a024-7af6-1107-54af-a80001361776(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08d9b4a1-bbfc-06ad-6d59-a800017eecb1(2)

 

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik w km 1+590 – 2+970

Ogłoszenie o zamówieniu 08d9af2e-e297-004a-42b8-43000170fcee(3)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia -Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert 1320W

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08d9c453-9088-cef1-efcb-9900015b5005(1)

 

 

 

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

25 682 22 15
BIP ePuap