Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2022

04.01.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok – 2022_BZP 00024136_01_P

Aktualizacja 15.02.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok – 2022 2022_BZP 00024136_02_P

Aktualizacja-01.04.2022-Plan-postępowań-o-udzielenie-zamówień-na-rok-2022 – 2022_BZP 00024136_03_P

Aktualizacja -12.05.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022_BZP 00024136_04_P

 

1. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Ogłoszenie o zamówieniu – 08d9e0bb-7e9f-d367-134c-450001e21bcc(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – Załącznik nr 1

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postepowania – 08d9ef94-af9c-5124-1551-af000102196d(2)

 

2. Część 1  – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

Część 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu 08d9f07a-2d35-b637-721c-1f0001e67fe6(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia

Wyjaśnienie SWZ cz 1

Wyjaśnienie SWZ cz. 2

Zmiana SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania cz. 2

Unieważnienie postępowania cz1

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da0cc0-2e57-fdcf-65fb-c70001ba42d4(1)

 

3. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Ogłoszenie 08d9f139-b075-f5e5-721c-1f0001e6843f(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postepowania

 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da032a-90c1-b5d6-745b-790001daff51(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji dr. 1306.

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia

ZMIANA SWZ

Wyjaśnienie SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postepowania – 08da121a-82df-de6b-65fb-c70001ba5d16(1)

 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da0d79-bee3-1d4b-65fb-c70001ba4724(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji dr. 1371

formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamowienia

Wyjaśnienie SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da325f-76b0-c2e1-9128-54000e5e445b(1)

 

6. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da0e56-d6ab-1c6e-0a49-70000115a32d(4)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia- załącznik 1

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia – 08da1952-a2c9-ad03-4d42-7800014e34d1

Wyjaśnienie SWZ

Zmiana SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da1177-3d59-a1d1-0a49-70000115af02(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 08da1c59-4606-0f30-4083-d30001f0dc3c(2)

Wyjaśnienie SWZ

Zmiana SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da33fa-2b42-e23d-856a-a2000e23552c(2)

 

8. Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da13bc-b3dd-ed22-7ab3-2400011af124(1)

Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

9. Część 1-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda–Jamielne–Iwowe (gm. Borowie), Część 2-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska–Budy Uśniackie–Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da3406-52d7-cac8-856a-a2000e23578e(2)

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – zalącznik 1

 

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da371b-e88b-5a0d-3dbb-b5000ed4a8dc(1)

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – załącznik nr 1

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

(25) 682-22-15
BIP ePuap