Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

2022

04.01.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok – 2022_BZP 00024136_01_P

Aktualizacja 15.02.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok – 2022 2022_BZP 00024136_02_P

Aktualizacja-01.04.2022-Plan-postępowań-o-udzielenie-zamówień-na-rok-2022 – 2022_BZP 00024136_03_P

Aktualizacja -12.05.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022_BZP 00024136_04_P

Aktualizacja -31.05.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022_BZP 00024136_05_P

Aktualizacja 15.06.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok – 2022 2022_BZP 00024136_06_P

Aktualizacja -06.07.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20222022_BZP 00024136_07_P

Aktualizacja -08.07.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022_BZP 00024136_08_P

Aktualizacja -01.08.2022 – Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022_BZP 00024136_09_P

Aktualizacja-02.08.2022-Plan-postępowań-o-udzielenie-zamówień-na-rok-2022 2022_BZP 00024136_10_P

Aktualizacja – 08.12.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022_BZP 00024136_11_P

 

1. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Ogłoszenie o zamówieniu – 08d9e0bb-7e9f-d367-134c-450001e21bcc(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – Załącznik nr 1

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postepowania – 08d9ef94-af9c-5124-1551-af000102196d(2)

 

2. Część 1  – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

Część 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu 08d9f07a-2d35-b637-721c-1f0001e67fe6(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia

Wyjaśnienie SWZ cz 1

Wyjaśnienie SWZ cz. 2

Zmiana SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania cz. 2

Unieważnienie postępowania cz1

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da0cc0-2e57-fdcf-65fb-c70001ba42d4(1)

 

3. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Ogłoszenie 08d9f139-b075-f5e5-721c-1f0001e6843f(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postepowania

 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da032a-90c1-b5d6-745b-790001daff51(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji dr. 1306.

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia

ZMIANA SWZ

Wyjaśnienie SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postepowania – 08da121a-82df-de6b-65fb-c70001ba5d16(1)

 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da0d79-bee3-1d4b-65fb-c70001ba4724(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji dr. 1371

formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamowienia

Wyjaśnienie SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da325f-76b0-c2e1-9128-54000e5e445b(1)

 

6. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da0e56-d6ab-1c6e-0a49-70000115a32d(4)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia- załącznik 1

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia – 08da1952-a2c9-ad03-4d42-7800014e34d1

Wyjaśnienie SWZ

Zmiana SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da3c84-3c82-c1a1-bcb2-54000d675fee(1)

 

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da1177-3d59-a1d1-0a49-70000115af02(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 08da1c59-4606-0f30-4083-d30001f0dc3c(2)

Wyjaśnienie SWZ

Zmiana SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da33fa-2b42-e23d-856a-a2000e23552c(2)

 

8. Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da13bc-b3dd-ed22-7ab3-2400011af124(1)

Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da484f-68a7-7f2a-6e75-33000d70fb0a(1)

 

9. Część 1-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda–Jamielne–Iwowe (gm. Borowie), Część 2-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska–Budy Uśniackie–Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da3406-52d7-cac8-856a-a2000e23578e(2)

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – zalącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie wyników

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da5db4-a0d6-b0f1-bd86-9f000e4fb90b(1)

 

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da371b-e88b-5a0d-3dbb-b5000ed4a8dc(1)

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – załącznik nr 1

Wyjaśnienie SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie dr 1306W

 

11. Dostawa paliw płynnych

Dokumenty zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da42f1-4682-afad-982b-1f000d31a2bd(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Załącznik nr 2 do SWZ część 1

Załącznik nr 2 do SWZ część 2

Załącznik nr 2 do SWZ część 3

Załącznik nr 2 do SWZ część 4

Wyjaśnienie SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da6e15-b5d8-6a92-c4a1-54000e528e59(1)

 

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da4ea8-a7d0-5dd2-0c0a-23000dc49547(2)

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania 1306W.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da5fde-1d3b-f59b-d966-f1000dc0623b(1)

 

13. Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz – Kraski – Podstolice – Podoblin (Gmina Maciejowice)

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da5f1e-498e-43c9-6e2d-7c000e4cbee0(2)

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszeenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postepowania – 08da8be9-ad1f-2070-79e6-f3000f9f6f14(1)

 

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu 08da60d4-5859-2876-6e2d-7c000e4cd06e(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da6f8e-ce15-72ce-c34e-1f000f180d5b(1)

 

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da7083-e1af-cb8f-c4a1-54000e52a7dc(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08da8409-876d-69e6-e2d5-8a00128f2604(1)

 

16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da7146-f832-9181-c4a1-54000e52ae35

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08da810a-9320-5f79-44ce-59000efd517c(1)

 

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska – Budy Uśniackie – Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da739a-aaa6-2294-5f76-f5000cf46200

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484÷5+998

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da746e-77c4-4e40-39e4-73000faf76ea

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Formularz oferty

Dokumenty zamówienia – załacznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484÷5+998

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da81ac-c80a-bd7f-44ce-59000efd53ee(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Formularz oferty-załącznik nr 2

Dokumenty zamówienia – załacznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da81c5-bdbf-6b4e-52f9-4d00106d55c5(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da8422-d5de-8878-0b1f-c4000fcd650a(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

22. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da8b1e-5c09-7d69-2bbe-a10011dfa6c1(2)

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia – załączniki 1

Wyjasnienie SWZ

Wyjaśnienie SWZ 2

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08dab8b5-5a00-5c86-e554-6e00108df504(1)

 

 

23. Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2022/2023

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da9613-ab4c-8f68-69cc-0e000e488970(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Formularz oferty

Dokumenty zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

ogloszenie o uniewaznieniu postepowania

ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23 zima

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08daadb1-b435-dfe0-68dd-c0000fd78b8f(1)

 

24. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484÷5+998

Ogłoszenie o zamówieniu – 08da9d5a-afa8-a095-b681-30001110768e(3)

Formularz oferty-załącznik nr 2

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia

Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie SWZ 2

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

25. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08daa13a-f91b-025c-b681-300011108910(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 08daa82b-23b3-e296-2110-8400107efcd9(1)

ZMIANA SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08dac150-e527-a649-a3b8-940012144895(1)

 

26. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2022/2023

Ogłoszenie o zamówieniu – 08dab589-ade7-5348-c1aa-61000d18dc08(2)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Formularz oferty zał nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

27. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410

Ogłoszenie o zamówieniu – 08dac158-8485-7892-a3b8-9400121449fb(1)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ

Dokumenty zamówienia – załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08dae8a5-6b9f-0eb4-3b43-790010118036(2)

 

28. Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu – 08dad8dd-3f5c-d531-3413-1e0011854228(4)

SWZ – tryb podstawowy bez negocjacji

Dokumenty zamówienia

Formularze ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Unieważnienie- cz. 3

Ogłoszenie o wyniku postępowania – 08db0434-0275-1d47-bd66-da0012d786db-1

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

(25) 682-22-15
BIP ePuap