Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

Druki do pobrania

13.12.2014

Procedura-reklamy

Procedura umieszczenia urządzenia obcego

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

WNIOSEK-kat-I-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego

WNIOSEK-kat-II-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego

Wniosek-na-wycinkę-drzew

Wniosek-na-lokalizację-przebudowę-zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację-umieszczenie reklamy

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu budowlanego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obce

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu budowy lub przebudowy-zjazdu

Wniosek zaopiniowanie projektu organizacji ruchu

Zawiadomienie o wystąpieniu awarii

Zrzeczenie się prawa do odwołania

Ogólne zasady wydawania zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdu oraz na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotowych robót

Informacja – pojazdy nienormatywne

Informacja – zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu

KLAUZULE INFORMACYJNE

1. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w PZD w Garwolinie

2. klauzula informacyjna przekazanie sprawy do organu właściwego

3. klauzula informacyjna sprawy załatwiane milcząca zgodą

4. KLAUZULA INFORMACYJNA poniżej 30 tys euro – wersja obowiązująca do 31.12.2020r.

5. KLAUZULA INFORMACYJNA_poniżej 130 tys. zł – wersja obowiązująca od 01.01.2021r.

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

25 682 22 15
BIP ePuap